GRUPA ETNICZNA

Zbiorowość etniczna - zbiorowość ludzka, najczęściej zamieszkująca wspólne terytorium, społecznie postrzegana jako różna od innych ze względu na przekazywaną generacyjnie wspólnotę kultury, która może być oparta m. in. na języku, religii czy wierze w pochodzenie wspólnego przodka. (! - podkreśl. BF)

Stan na 19.11.2011 r.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Grupa etniczna" w Słowniku Pojęć GUS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 12 Grudzień, 2013 - 20:03