PANIKA MORALNA

Wg  Stanleya Cohena (1972): "Okazuje się, że od czasu do czasu społeczeństwom właściwe są okresy paniki moralnej. Stany, wydarzenia, osoby lub grupy osób zaczynają być określane jako zagrożenie dla wartości i interesów społecznych; ich charakter jest przedmiotem stylizacji i stereotypizacji przez media; redaktorzy, kaznodzieje, politycy i inne prawomyślne jednostki wznoszą moralne barykady; eksperci cieszący się społeczną akredytacją wygłaszają swoje diagnozy i wypisują recepty; rozwijane są od nowa lub (częściej) przywoływane stare sposoby rozwiązywania problemów; następnie ów stan przemija, przygasa, niknie i znów się ujawnia."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Stanely Cohen, Folk devils and Moral Panics: The Creation of the Mods and the Rockers, London: MacGibbon and Kee, 1972, s.9; cyt. za: Sheldon Ungar, Panika moralna versus społeczeństwo ryzyka: konsekwencje zmian w sferze niepokojów społecznych, (w:) Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska, Socjologia codzienności, Kraków: Wyd. Znak, 2008, s. 908.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 2 Maj, 2014 - 17:32