SIEĆ SPOŁECZNA

John Urry  (2003): "Są trzy główne typy wiązek sieci. Po pierwsze, istnieją sieci liniowe lub łańcuchowe, o wielu węzłach ułożonych w mniej lub bardziej linearny sposób. Wzdłuż takich znajdujących się w pewnych odstępach od siebie węzłów od jednego do drugiego przekazywane są wiadomości lub też toczą się relacje międzyludzkie. Niektóre sieci przyjacielskie lub związane z pracą są zazwyczaj linearne, ze stosunkowo niewieloma połączeniami wychodzącymi poza linię prostą (...). Po drugie, istnieją sieci gwiaździste lub zorganizowane wokół centralnego ośrodka, w których ważne relacje przechodzą przez centralny ośrodek lub bardzo niewielką ich liczbę. W tym wypadku wysoko cenione jest znajdowanie się w pobliżu centrum. Przykładem mogłaby być branża usług finansowych, w której giełdy w Londynie, Nowym Jorku oraz Tokio stanowią trzy takie centralne ośrodki, przez które w nieproporcjonalnie dużym stopniu przepływają wiadomości i relacje międzyludzkie (...). Bywają także sieci rodzinne uformowane na kształt gwiazdy, w których męska lub kobieca głowa rodu występuje w <roli głównej> lub w roli <zwycięzcy, który bierze wszystko> (...). Po trzecie istnieją sieci wielokanałowe lub rozproszone, w których komunikacja odbywa się równocześnie mniej więcej we wszystkich kierunkach (...) Przykładem mogłyby być tutaj relacje sieciowe pomiędzy osobami pracującymi w branży kultury w centrum Londynu (...)."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): John Urry, Sieci społeczne, podróże i rozmowy, (w:) Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności, Kraków: Wyd. Znak, 2008, s.266.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 2 Maj, 2014 - 16:17