DOM KULTURY

Dom kultury wg GUS:

"1) Prowadzi wielokierunkową działalność społeczno-kulturalną. Mieści się w odrębnym, specjalnie wzniesionym lub adaptowanym budynku z salą widowiskowo-kinową, z odpowiednio przystosowanymi pomieszczeniami i urządzeniami do prowadzenia specjalistycznej działalności kulturalnej. Wśród (domów kultury) działają:

- wojewódzkie domy kultury,

- miejskie domy kultury,

- dzielnicowe domy kultury,

- osiedlowe domy kultury,

- spółdzielcze domy kultury,

- miejsko-gminne domy kultury,

- gminne lub wiejskie domy kultury.

O przynależności do jednego z rodzajów decyduje statut lub akt erekcyjny instytucji. "

 Stan na 20.10.2011 r.

2)" Instytucja kultury prowadząca wielokierunkową działalność społeczno-kulturalną, mieszcząca się w odrębnym, specjalnie wzniesionym lub adaptowanym budynku z salą widowiskowo-kinową, z odpowiednio przystosowanymi pomieszczeniami i urządzeniami do prowadzenia specjalistycznej działalności kulturalnej."

 Stan na 01.12.2011 r.; sprawdzone: 11.11.2013 r.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Źródło definicji(elektroniczne): 2) hasło "Dom kultury" w Słowniku Pojęć GUS
Źródło definicji (papierowe): 1) Kultura w 2009 roku, Warszawa: GUS, 2010, s.180.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 11 Listopad, 2013 - 16:59