MIASTO

Miasto jako forma osadnicza, miejsce życia i pracy, liczy sobie około 5500 lat i jest jednym z najbardziej fundamentalnych ogniw w ewolucji społecznych warunków życia człowieka. (...) Do najbardziej znanych konstrukcji pojęciowych należy Maxa Webera (1922) propozycja określenia <typu idealnego> miasta jako zrzeszenia ludzi rządzącego się stosownymi regułami formalnymi (np. prawo, rynek) i nieformalnymi (stosunki sąsiedzkie, kontrola społeczna). (...) Inna koncepcja definicyjna, która zyskała sobie wielu zwolenników, to propozycja Lewisa Wirtha (1938) określająca miasto głównie przez swoistość stylu życia jego mieszkańców. (...) Konkludując, można pokusić  się  o takie syntezujące ujęcie różnych definicji miasta: miasto stanowi rodzaj zbiorowości społecznej skupiającej znaczną liczbę ludzi na określonym terenie, wyróżniającej się heterogeniczną strukturą i zróżnicowanymi stylami życia swoich członków. Substrat materialny zorganizowanego życia w mieście tworzy zabudowa architektoniczna i urbanistyczna oraz rozbudowana infrastruktura usług. (...)

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Encyklopedia Socjologii, tom 2, Warszawa: Oficyna Naukowa, 1999, ss. 227, 228.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): MIESZCZAŃSTWO
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 2 Maj, 2014 - 11:33