ABSURD

Wyrażenie wewnętrznie sprzeczne (tj. podpadające pod schemat <p i nie -p>, <Istnieje takie x, że x jest A oraz x nie jest A>, itp.), ewentualnie dające się na takie przekształcić przy pomocy reguł wnioskowania. Tak np. ze zdania <Jan jest synem bezdzietnej matki> wynika zdanie <Pewna kobieta jest matką i nie jest matką>. Od tak pojętego absurdu odróżnia się *nonsens jako wyrażenie nieskładne (*Spójność syntaktyczna). Absurd jest wyrażeniem sensownym; w przeciwnym wypadku nie można by stwierdzić zachodzenia sprzeczności.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Mała Encyklopedia Logiki, Ossolineum, 1970, s. 1.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 17 Grudzień, 2015 - 15:11