ETOS

1) Wg Encyklopedii Socjologii (1998): " Etos - wyraz pochodzenia greckiego. Odsyła do dwóch pojęć εθoς pisany przez epsilon oraz ηθoς pisany przez eta. Pierwsze oznacza nabyte przez ćwiczenie przyzwyczajenie, zwyczaj, obyczaj; drugie - usposobienie, charakter (zwłaszcza moralny), zachowanie się, sposób bycia (...) W socjologii etos oznacza obowiązujące i realizowane w danej zbiorowości lub grupie społecznej ideały, wzory zachowania, które są dobrze określone i jednoznaczne. Wyróżnikiem i zaletą pojęcia etosu jest to, że odnosi się ono do norm i wartości oraz obejmuje zasady ich konkretnego i stosunkowo jednoznacznego odniesienia do zachowań społecznych. (...)"

2) Wg Encyklopedii antropologii społeczno-kulturowej (2002, 2008): "W antropologii jest to emocjonalny ton lub <posmak> danej kultury. Termin ten spopularyzowali teoretycy *kultury i osobowości, tacy jak Gregory Bateson, który zarysował kontrast między etosem (tonem emocjonalnym) a eidosem (stylem intelektualnym) kultury; następnie termin ten został ożywiony przez *antropologów symbolicznych, jak np. Clifford Geertz, który skontrastował etos i światopogląd".

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 1) Encyklopedia Socjologii, tom 1, Warszawa: Oficyna Naukowa, 1998, s.202., Źródło definicji (papierowe): 2) Alan Barnard, Jonathan Spencer, Encyklopedia antropologii społeczno-kulturowej, Warszawa: Oficyna Wyd. Volumen, 2008, s.703.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 22 Maj, 2020 - 19:52