WYCHOWANIE

Tarzycjusz Buliński  (2002): "Wychowanie - to nauczanie oraz uczenie się kultury, które jest przedmiotem refleksji jego uczestników. Istotne jest tutaj świadome oddziaływanie na osobę wychowanka poprzez podawanie słownych nakazów i zakazów określających wychowawczy ideał oraz uzasadnienie jego wartości. Przy czym słowo nauczanie będzie tu oznaczało wywoływanie zmian w organizacji wiedzy oraz zachowaniu jednego człowieka (wychowanka), powodowane przez świadome działania drugiego człowieka (wychowawcy). Możliwe jest także samowychowanie, a więc traktowanie samego siebie jako wychowanka."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Tarzycjusz Buliński, Człowiek do zrobienia. Jak kultura tworzy człowieka: studium antropologiczne, Poznań: Wyd. UAM, s.15.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 30 Kwiecień, 2014 - 10:17