BAZA DANYCH

"Uporządkowany zbiór informacji z jakiejś dziedziny wraz z narzędziami do ich gromadzenia, przekształcania i wyszukiwania. Pojęcie to ma bardzo szeroki zakres, wykraczający poza informatykę - tradycyjne kartoteki i katalogi złożone z papierowych fiszek też są bazami danych. Zwykle jednak zakres pojęcia ogranicza się do komputerowych baz danych, w których informacje (rekordy) przechowywane są w tabelach, a do wykonywania operacji na nich wykorzystywany jest program (często pakiet programów) nazywany "Systemem zarządzania bazą danych" (ang. Data Base Management System, BDSM). Bazy danych operują głównie na danych tekstowych i liczbowych, lecz większość współczesnych baz umożliwia przechowywanie i zarządzanie dowolnymi danymi w postaci cyfrowej np. plikami z grafiką, filmami, muzyką itp."

Stan na 16.11.2011 r.

Baza danych (2)
Plik danych lub zbiór danych wraz z określonymi powiązaniami pomiędzy danymi. Dane przechowywane w bazie danych są niezależne od konkretnego zastosowania.

Stan na 22.12.2013 r.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Baza danych" w Słowniku Pojęć GUS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 22 Grudzień, 2013 - 22:14