BUDŻET GOSPODARSTWA DOMOWEGO

"Pieniężne i niepieniężne przychody i rozchody gospodarstwa domowego za dany okres. Systematyczne zestawienie zgodne z klasyfikacją spożycia indywidualnego według celu na potrzeby badania budżetów gospodarstw domowych."
 Stan na 3.01.2012 r.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 7 Listopad, 2013 - 09:52