WOSM – WORLD ORGANIZATION OF THE SCOUT MOVEMENT

Światowa Organizacja Ruchu Skautowego (WORLD ORGANIZATION OF THE SCOUT MOVEMENT) działa od 1922 roku i jest największą organizacją skautową. Wśród jej założycieli była Organizacja Harcerzy ZHP. WOSM organizuje i wspiera edukację młodych ludzi opartą na wartościach określonych w skautowym Prawie i Przyrzeczeniu. Celem WOSM jest budowanie lepszego świata poprzez rozwój indywidualności swych członków i kształtowanie ich odpowiedzialności obywatelskiej. WOSM zrzesza 36 milionów chłopców i dziewcząt w organizacjach skautowych 162 krajów. WOSM współpracuje z ONZ, jego przedstawiciele są konsultantami w organizacjach ECOSOC i ECONOMIC. WOSM jest organizacją partnerską WAGGGS.

Autor(ka) wpisu: Wanda Czarnota
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Wanda Czarnota, definicja autorska dla OŻK-SB, 2014 r.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): WAGGGS, Podobne terminy (linki wewnętrzne): SKAUTING, Podobne terminy (linki wewnętrzne): ZHP, Podobne terminy (linki wewnętrzne): METODA SKAUTOWA
Zobacz także (linki zewnętrzne): world_organization_of_the_scout_movement
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 10 Maj, 2014 - 19:12