WAGGGS

Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek (World Association of Girl Guides and Girl Scouts - WAGGGS) powstało w 1928 roku podczas V Międzynarodowej Konferencji Skautek, na Węgrzech. Wśród 26 organizacji założycielskich była Organizacja Harcerek ZHP. WAGGGS jest największą na świecie organizacją pozarządową dziewcząt i kobiet mówiących  różnymi językami, wychowywanych w różnych kulturach i wyznających różne religie. WAGGGS tworzy i promuje programy edukacyjne i społeczne, które organizacje członkowskie dostosowują do potrzeb dziewcząt i kobiet w swoich krajach. Wiele programów powstaje we współpracy z agendami ONZ. Przedstawicielki WAGGGS są konsultantkami UNESCO i UNICEF. Z wychowawczego dorobku WAGGGS korzystają rządy państw i organizacje pozarządowe. WAGGGS skupia 10 milionów dziewcząt i kobiet w 145 krajach. WAGGGS jest organizacją partnerską WOSM.

Autor(ka) wpisu: Wanda Czarnota
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Wanda Czarnota, definicja autorska dla OŻK-SB, 2014.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): „GUIDING, Podobne terminy (linki wewnętrzne): SKAUTING, Podobne terminy (linki wewnętrzne): METODA SKAUTOWA
Zobacz także (linki zewnętrzne): strona internetowa WAGGGS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 15 Maj, 2014 - 11:39