GUIDING

Guiding to międzynarodowy ruch społeczny, jednoczący dziewczęta i kobiety wokół idei budowania pokoju na świecie, działa w oparciu o wspólne dla całego ruchu skautowego zasady, które mówią o potrójnym obowiązku skautki: wobec Boga, wobec innych i wobec siebie samej. Misja guidingu – zapewnienie dziewczętom i kobietom możliwości pełnego rozwoju indywidualnego jako odpowiedzialnych obywatelek świata – stanowi inspirację programów społeczno-wychowawczych adresowanych do wszystkich grup wiekowych. Organizacje członkowskie w każdym kraju dostosowują je do własnych potrzeb i możliwości realizacyjnych. Poprzez wspólne programy skautki budują więzi, niwelują granice kulturowe między kobietami w różnych częściach świata, wspierają się wzajemnie i pomagają słabszym.

Guidingjest tym wszystkim, co skautki robią, jak to robią i dlaczego robią właśnie to i właśnie tak. Aktualnie (2014 rok) guiding skupia ponad 10 milionów dziewcząt i młodych kobiet w 145 krajach świata. 

Autor(ka) wpisu: Wanda Czarnota
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Wanda Czarnota, definicja autorska dla OŻK-SB, 2014.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): SKAUTING, Podobne terminy (linki wewnętrzne): METODA SKAUTOWA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 10 Maj, 2014 - 18:56