MUZEALIA

Wg Słownika terminologicznego sztuk pięknych: Muzealia, lp. Muzealium (przyp. - BK) "Każdy przedmiot związany z działalnością człowieka lub z jego otoczeniem, wchodzący w wyznaczony statutem zakres zbiorów muzeum rejestrowanego. Wśród grup muzealiów wyróżniają się materialne ślady (dowody twórczości artystycznej, naukowej), dokumentacje historii kultur, dokumentacje przeobrażeń kultury."

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa: PWN 1996, s. 270.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 22 Listopad, 2013 - 00:01