ANTROPOLOGIA OBRAZU

Wg Krzysztofa Olechnickiego: "antropologia obrazu, traktowana przeze mnie jako określenie unifikujące, obejmujące wszystko to, co zazwyczaj rozumie się przez antropologię 'wizualną' (visual anthropology) i socjologię 'wizualną' (visual sociology). Pojęcie 'antropologii obrazu' precyzyjnie określa przedmiot badań, nie zawężając przy tym repertuaru metod i technik. Takie rozumienie antropologii obrazu, obejmujące zarówno zainteresowanie kulturą obrazu, jak i wizualne techniki badawcze oraz wizualne formy ekspresji jest istotą szerokiego rozumienie antropologii obrazu (...)."

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Krzysztof Olechnicki, Antropologia obrazu, Warszawa: Oficyna Naukowa 2003, s. 10.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 21 Listopad, 2013 - 01:12