ODBIORCA SZTUKI

Wg Mariana Golki: "(...) każdy człowiek występujący w roli widza, słuchacza czy czytelnika - a więc będący w kontakcie z wytworem sztuki, niezależnie od dziedziny, formy obecności tego dzieła oraz sytuacji psychospołecznej, w której on sam się znajduje."

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Marian Golka, Socjologia sztuki, Warszawa 2008, Difin, s. 176.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 21 Listopad, 2013 - 01:14