NARÓD

Wg  Encyklopedii Socjologii (1999): "(...) Naród rozważany ostatnio głównie jako konstrukcja ideologiczna i emocjonalna zarazem, stanowiąca korelat świadomości jednostkowej, zastąpił naród pojmowany jako jedna z ważniejszych grup naturalnych w obiektywnym procesie ewolucji społecznej. Kategoria ta przestała być składnikiem teorii zmiany społecznej, a zwłaszcza teorii postępu; naród nie jest już w teoretycznej wykładni dynamiki społecznej grupą zawieszoną między rodziną a ludzkością, grupą cechującą się wieloma własnościami obiektywnymi: stał się <przeżywanym splotem znaczeń>, <konstruktem intelektualnym>, <zapisem indywidualnego doświadczenia wspólnoty wartości z innymi ludźmi>. Innymi słowy, przestał być częścią historii naturalnej i stał się częścią kultury, pojmowanej bardziej postmodernistycznie. (...)"

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Naród, (w:) Encyklopedia Socjologii, tom 2, Warszawa: Oficyna Naukowa, 1999, ss. 294-295.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 22 Kwiecień, 2014 - 16:07