KULTURA NARODOWA

Wg Antoniny Kłoskowskiej: " (...) rozumienia kultury narodowej jako uniwersum wspólnego dla pewnej zbiorowości, którego nie można poznać i zrozumieć bez uwzględnienia indywidualnych procesów jego wewnętrznego przeżywania przez członków tej zbiorowości. Kultura narodowa jest  bowiem subiektywnie się realizującym zjawiskiem intersubiektywnym odniesionym do obiektywnych faktów: do syntagmy kultury i jej rdzenia, które stanowi kanon. (...) kultura narodowa jest syndromem lub syntagmą powiązanych ze sobą elementów stanowiących swoistą odmianę systemów właściwych kulturze ludzkiej w ogóle."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Antonina Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1996, s.79.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 22 Kwiecień, 2014 - 15:42