GLOBALIZACJA

Globalizacja – ogół procesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji państwspołeczeństwgospodarek i kultur, czego efektem jest tworzenie się "jednego świata", światowego społeczeństwa (...); zanikanie kategorii państwa narodowego; kurczenie się przestrzeni społecznej i wzrost tempa interakcji poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych (...) oraz wzrost znaczenia organizacji ponad- i międzynarodowych, w szczególności ponadnarodowych korporacji (...). Geneza tego procesu lokowana jest w epoce odkryć geograficznych, dokonywanych przez Europejczyków od XV wieku (...), a rozpatrywany w nauce jest on dopiero od lat 80. XX wieku, mimo, że kwestia tworzenia porządku ponadnarodowego podejmowana była już na początku wieku XIX (...). Globalizacja jako realne zjawisko przez część naukowców jest postrzegana sceptycznie (...). Jest ona również postrzegana jako zjawisko powodujące wzrost nowych, nieprzewidywalnych form ryzyka (...) oraz wzrost nierówności społecznych w skali globu czy też w skali poszczególnych społeczeństw (...). Skutki tych procesów nie są do końca rozpoznane, mogą prowadzić zarówno do większej homogenizacji kultury, jak i do jej kreolizacji i zwiększenia różnorodności kulturowej (...). więcej

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Globalizacja" w Wikipedii
Podobne terminy (linki wewnętrzne): EKUMENA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 23 Marzec, 2020 - 12:29