INTEGRACJA

"Wszyscy funkcjonaliści kładą niezwykły nacisk na integrację. Polega to albo na formułowaniu explicite tego, co zawsze było uznane, albo w najbardziej skrajnej formie sprowadza się do podniesienia integracji  do rangi ostatecznej zasady, co dusi w zarodku wszelkie dalsze badania. Zupełnie tak, jakby fizjologowie uznali za swe ostateczne odkrycie: <Spójrz jak ciało ludzkie trzyma się wcałości!>, <Spójrz jak harmonijnie działa!>."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Źródło definicji (papierowe): Alfred L. Kroeber, Istota kultury, Warszawa: PWN, 1973, s.206.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 17 Kwiecień, 2014 - 09:27