TRANSKULTUROWOŚĆ

Transkulturowość to koncepcja, która została stworzona przez filozofa Wolfganga Welscha. Mówi, że dzisiejsze kultury w dużej mierze charakteryzuje mieszanie, przenikanie i hybrydyzacja, a kultury nie mają już sugerowanej wcześniej formy jednorodności i odrębności. Pojęcie transkulturowości jako nowej koncepcji kultury powstało w odpowiedzi na brak satysfakcji z koncepcji takich jak wielokulturowość i interkulturowość.

Teoria

Welsh uważa, że opis współczesnych kultur jako wysp lub sfer jest niezgodny z faktami i normatywnie zwodniczy. Twierdzi, że nasza tożsamość jest w dużej mierze zależna od "obcych" elementów. Częścią kultury jest wymiana różnych stylów życia, wartości i przekonań. Poprzez tę wymianę tworzą się nowe formy kultury połączeń, które przeplatają się w sieci. Mają na to wpływ między innymi takie czynniki jak środki masowego przekazu (które codziennie dostarczają wiadomości z całego świata) oraz transport (umożliwia szybkie poruszanie się po świecie). Przyczynia się to do zwiększenia liczby kontaktów - w ciągu jednego dnia można dowiedzieć się więcej na temat zwyczajów i obyczajów innych kultur, niż było to możliwe wcześniej w ciągu miesięcy. Koncepcję tę rozpatruje się na dwóch poziomach - makro i mikro.

Poziom makro

Koncepcja zakłada, że w dzisiejszych czasach kultury są ze sobą maksymalnie związane, a style życia nie kończą się na granicach kultur narodowych, lecz  znajdują podobne realizacje w różnych kulturach. Nowe formy powiązań są konsekwencją procesów migracji, materialnych i niematerialnych systemów komunikacji oraz gospodarczej współzależności i zależności. Ponadto, kultury dziś charakteryzuje hybrydyzacja: dla każdej z kultur wszystkie pozostałe stały się wewnętrznymi treściami lub ich kontekstami. (...)  Zarazem wewnątrz współczesnych kultur  (...) istnieje porównywalnie tyle obcości, co w ich relacjach zewnętrznych z innymi kulturami. (...) retoryka kultury regionalnej również jest determinowana transkulturowo - w dużej mierze jest symulowana i estetyczna.  (...)

Poziom mikro

Transkulturowość oddziaływuje również na poziomie jednostek. Ich tożsamość kształtowana jest przez więcej niż jedną kulturę (to zjawisko jest coraz częstsze w kolejnych pokoleniach), często jednostki należące do jednej kultury  celowo  przyswajają sobie wiedzę z innych kultur  (...).

(spore zmiany red. - AG)

stan na dzień 05.04.2014

Autor(ka) wpisu: Anna Grabowska
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Transkulturowość" w Wikipedii
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 14 Kwiecień, 2014 - 10:02