KONWERGENCJA KULTUROWA

Konwergencja kulturowa – teoria niemieckiego etnografa Adolfa Bastiana uznająca możliwość powstawania analogicznych wytworów kulturowych (łuki, łodzie) niezależnie od siebie, w różnych regionach świata, w podobnych warunkach geograficznych. 

Autor(ka) wpisu: Katarzyna Michalak
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Barbara Petrozolin-Skowrońska (red), Nowa Encyklopedia Powszechna, tom 3, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1996, s. 471.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 26 Marzec, 2014 - 22:20