INSTYTUCJE ARTYSTYCZNE

Wg Mariana Golki: „Instytucje artystyczne pełnią różnorodne zadania: umożliwiają i inspirują twórczość, wprowadzają ją w obieg społeczny, selekcjonują, stymulują odbiór dzieł oraz petryfikują jego efekty – czyli utrwalają te spośród wartości, które są uznane społecznie za ważne. Zasadniczymi instytucjami systemu artystycznego są cztery ich układy (podsystemy):

  1. układ instytucji tworzenia (szkoły artystyczne, twórcy, pracownie, kolonie artystów, salony i kawiarnie artystyczne, związki twórcze itp.);
  2. układ instytucji obiegu (m.in. galerie, pisma artystyczne i wydawnictwa, środki masowego przekazu podejmujące problematykę artystyczną, stowarzyszenia krytyków, salony, biblioteki, urzędy państwowe decydujące o polityce kulturalnej państwa, mecenat);
  3. układ instytucji obecności (np. muzea, kolekcje prywatne, stałe ekspozycje sztuki);
  4. układ instytucji odbioru (jak audytoria, stowarzyszenia przyjaciół sztuki, tzw. fankluby, szkoły kształcące odbiorców sztuki, grupy towarzyskie ze swymi liderami opinii)”.
Autor(ka) wpisu: Katarzyna Michalak
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Marian Golka, Socjologia sztuki, Warszawa: Wyd. Difin, 2008, s. 43.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 26 Marzec, 2014 - 22:08