SYSTEM SPOŁECZNO-KULTUROWY

Wg Mariana Golki: „System społeczno-kulturowy jest całością złożoną z wzajemnie współzależnych, powiązanych i względnie uporządkowanych składników, takich jak: ludzie występujący w różnych rolach, stosunkach, grupach, ich czynności oraz wytwory przeniknięte znaczeniami i wartościami przejawiającymi się w różnych dziedzinach”.

Autor(ka) wpisu: Katarzyna Michalak
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Marian Golka, Socjologia sztuki, Warszawa: Wyd. Difin, 2008, s. 38.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 26 Marzec, 2014 - 22:03