SOCJOLOGIA SZTUKI

Wg Mariana Golki: „Socjologia sztuki zajmuje się procesami tworzenia, obiegu, obecności i odbioru sztuki, traktując je razem jako swoisty system artystyczny będący elementem (podsystemem) szerszego wobec niego systemu społeczno-kulturowego”.

Autor(ka) wpisu: Katarzyna Michalak
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Marian Golka, Socjologia sztuki, Warszawa: Difin, 2008, s. 30.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 26 Marzec, 2014 - 22:04