FENOMEN

Fenomen, [pojęcie filozoficzne] zjawisko (fizyczne lub psychiczne) będące przedmiotem postrzegania; w sensie ogólnym – fakt empiryczny; u Immanuela Kanta – przedmiot możliwego poznania.

Autor(ka) wpisu: Katarzyna Michalak
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Jan Kofman (red.), Encyklopedia Popularna, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1992, s. 223.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 22 Kwiecień, 2014 - 14:22