KOMPENSACJA

Kompensacja, [termin - KM] psychologiczny, wyrównywanie rzeczywistych lub jedynie subiektywnie odczuwanych braków w jednej dziedzinie działalności człowieka przez wzmożoną aktywność w innej.

Autor(ka) wpisu: Katarzyna Michalak
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Jan Kofman (red.), Encyklopedia Popularna, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1992, s. 389.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 14 Kwiecień, 2014 - 07:15