TEORIA POZNANIA

Wg Encyklopedii Popularnej: "Teoria poznania (gnoseologia), [pojęcie - KM] filozoficzne,  jeden z dwu głównych (obok ontologii) działów filozofii, zwany też epistemologią; zajmuje się analizą procesów poznawczych prowadzących do zdobywania wiedzy, a zwłaszcza istotą i strukturą poznania, jego źródłami, granicami, uwarunkowaniami historycznymi, społecznymi, psychicznymi, jego wartością naukową i praktyczną oraz metodami uzasadniania i weryfikacji rezultatów poznania." 

 Uwaga BF: w Leksykonie PWN z 1972  roku - identyczna definicja.

Autor(ka) wpisu: Katarzyna Michalak
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Jan Kofman (red.), Encyklopedia Popularna, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1992, s. 862.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 14 Kwiecień, 2014 - 07:12