STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie jest to dobrowolne, trwałe i samorządne zrzeszenie obywateli w celach niezarobkowych, umożliwiające obywatelom równe, bez względu na przekonania, prawo czynnego uczestnictwa w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz zaspokajania indywidualnych zainteresowań. Według ustawy o stowarzyszeniach z 1989 roku w Polsce występują stowarzyszenia zarejestrowane (rejestracji dokonuje sąd) i zwykłe; nadzór nad stowarzyszeniem należy do wojewódzkiego organu administracji państwowej.

(drobne zmiany red. – KM)

Autor(ka) wpisu: Katarzyna Michalak
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Jan Kofman (red.), Encyklopedia Popularna, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1992, s. 814.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 6 Kwiecień, 2014 - 20:14