PRZEMOC SYMBOLICZNA

"Każda wymiana językowa zawiera teoretyczną możliwość aktu władzy,  i to tym bardziej, jeśli angażują się w nią podmioty zajmujące asymetryczne pozycje w dystrybucji odpowiedniego kapitału. Tę możliwość można wziąć w nawias, jak to się często dzieje w rodzinie czy w relacjach typu philia w rozumieniu Arystotelesa. Wówczas przemoc zostaje zawieszona za sprawą pewnego rodzaju paktu o symbolicznej nieagresji. Niemniej jednak, nawet w takich sytuacjach odżegnywanie się od dominacji może stanowić jeden z wymiarów strategii pobłażania albo przeniesienia przemocy na wyższy poziom zanegowania i ukrywania, sposób na wzmocnienie efektu nierozpoznania i przez to wzmocnienie przemocy symbolicznej."

  

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Pierre Bourdieu, Loïc J. D. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2001, s.136.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 14 Marzec, 2014 - 07:06