MEDIA LAB

Media Lab (również spotykany zapis: medialab; liczba mnoga łac. medium – nośnik; skrót od łac. laboratorium – pracownia; dosłownie: pracownia nośników) – forma instytucji umożliwiająca wspólną pracę i uczenie się osób o różnych umiejętnościach nad projektami wykorzystującymi nowe media i technologie. Poprzez wzmożenie wymiany doświadczeń i wiedzy między osobami reprezentującymi odmienne grupy zawodowe, takie jak np. artyści, projektanci, programiści, animatorzy kultury i badacze akademiccy (m.in. socjolodzy, kulturoznawcy i językoznawcy), możliwe są prace nad projektami dążącymi do konwergencji multimediów i technologii. W rezultacie projekty łączą odrębne technologii takie jak np. dźwięk i wideo z performancem, a przez to uzyskują efekty synergii – zwielokrotnienia efektów działania poszczególnych elementów.

Uznaje się, że pierwsze media lab na świecie powstało jako wydział szkoły architektury i urbanistyki wchodzącej w skład Massachusetts Institute of Technology. MIT Media Lab zostało założone przez profesora MIT Nicholasa Negroponte i byłego rektora uczelni Jerome'a Wiesnera w 1985 roku. Wydział specjalizuje się w pracach nad projektami łączącymi technologie i multimedia. Sławę przyniosły mu publikacje na łamach Wired i Red Herring o praktycznych wynalazkach z zakresu m.in. sieci bezprzewodowych, sieci sensorowych, przeglądarek internetowych i systemu World Wide Web.  więcej 

Autor(ka) wpisu: Katarzyna Michalak
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Medialab" w Wikipedii
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 2 Marzec, 2014 - 15:03