GLOBALIZACJA

Wg Anthony'ego Giddensa(1994), 2001: "W globalizacji naprawdę chodzi o transformację przestrzeni i czasu. Definiuję ją jako działanie na odległość i wiążę jej nasilanie się w ostatnich latach z powstaniem środków natychmiastowej globalnej komunikacji oraz masowego transportu. Globalizacja dotyczy nie tylko tworzenia systemów wielkoskalowych, ale także transformacji lokalnych, a nawet osobistych kontekstów doświadczenia społecznego. (...) Globalizacja nie jest procesem jednostkowym, lecz skomplikowaną mieszaniną procesów które częstokroć działają sprzecznie, wywołując konflikty, podziały i nowe formy stratyfikacji."

Wg Barbary Szackiej (2008): "Globalizacja w sferze kultury uchodzi za bardziej zaawansowaną niż w sferze gospodarki. W przypadku kultury popularnej globalizacja w znacznej mierze oznacza amerykanizację. Jest tak co najmniej z dwu powodów. Po pierwsze, z racji swojej potęgi ekonomicznej  Stany Zjednoczone mają większą niż inne kraje możliwość szerokiego wykorzystywania najnowocześniejszych środków przekazu, a tym samym propagowania własnej kultury popularnej. Po drugie, ogromna liczba odbiorców w tym wielkim kraju sprzyja wynajdywaniu form przekazów odpowiadających zapotrzebowaniom i gustom masowym. Ich formuły są następnie wykorzystywane w innych krajach, wypełniane rodzimymi treściami i dostosowywane do miejscowych warunków. W przypadku telewizji są to przykładowo programy typu  Talk-show, Koła fortuny  czy Milionerów bądź seriale komediowe zwane „sitkomami”. (...) Globalizacja kultury popularnej, w znacznym stopniu zamerykanizowanej, często bywa postrzegana jako zagrożenie rodzimej kultury poszczególnych krajów, a co za tym idzie - również tożsamości narodowej. Zagrożenie to odczuwane jest zwłaszcza w krajach uboższych, których nie stać na własną ofertę programową, konkurencyjną wobec napływających z zewnątrz przekazów. Łatwiej jest zakupić obcy, amerykański czy latynoamerykański serial niż wyprodukować własny. Nie stać ich także na promowanie własnej kultury i uczynienie jej elementów składnikami globalnej mieszanki." 

Autor(ka) wpisu: Anna Grabowska
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Anthony Giddens,Poza lewicą i prawicą. Przyszłość polityki radykalnej, Poznań: Zysk i S-ka, 2001, s.13 , Źródło definicji (papierowe): Barbara Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa : Oficyna Naukowa, 2008, ss. 438-439.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 29 Marzec, 2020 - 23:02