NACJONALIZM

1) Nacjonalizm [łac.], postawy i ideologie uwydatniające odrębność narodową, szczególne znaczenie przynależności do narodu, moralną wartość solidarności narodowej oraz nadrzędność interesu narodowego w stosunku do interesu jednostki i wszelkich innych grup społecznych; w niektórych językach termin na ma charakter głównie opisowy, w innych (np. w polskim ) ma wyraźne zabarwienie wartościujące, co wiąże się z reguły z zawężeniem pojęcia nacjonalizmu do tych postaw i ideologii, w których pozytywna ocena własnego narodu łączy się z niechęcią lub wrogością do innych narodów i pociąga za sobą wezwanie do walki z innymi; tak rozumianemu nacjonalizmowi przeciwstawia się często patriotyzm jako pozytywną postawę miłości ojczyzny; niekiedy nacjonalizm przybiera postać szowinizmu, prowadzi do konfliktu narodowego, prześladowania mniejszości narodowych, ksenofobii, itd.   

2) Ruch społeczny i ideologia oparta na przekonaniu, że ludzi wchodzący w skład danej jednostki narodowościowej, mający wspólną kulturę powinni konstytuować odrębną jednostkę polityczną. Dla narodów uzależnionych politycznie nacjonalizm jest ideologią obronną nakierowaną na utrzymanie odrębności kulturowej i uzyskanie pełnej suwerenności politycznej. Dla wielkiego, silnego narodu nacjonalizm może być również ideologią agresywną, zawierającą przekonanie o wyjątkowości i szczególnej wrażliwości czy misji dziejowej danego narodu, połączoną z dążeniem do podporządkowywania sobie innych, „gorszych” narodów.

 

Autor(ka) wpisu: Anna Grabowska
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 1) Barbara Petrozolin-Skowrońska (red.), Nowa encyklopedia powszechna PWN, Tom 4, Warszawa : Wyd. Naukowe PWN, 1997, s.365., Źródło definicji (papierowe): 2) Krzysztof Olechnicki, Paweł Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń: Graffiti BC, 1997, s.136.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 22 Kwiecień, 2014 - 09:47