WARSTWA KULTUROWA

Zbiorowość jednostek tworzących specyficzną warstwę społeczną, o podobnym poziomie wykształcenia, który rzutuje na preferencje i zainteresowania kulturowe jej członków (podobny dobór literatury i innych dóbr kultury, zbliżone formy aktywności społeczno-kulturalnej, podobne kryteria ocen i wyborów estetyczno-intelektualnych).

Autor(ka) wpisu: Anna Grabowska
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Krzysztof Olechnicki, Paweł Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń: Graffiti BC, 1997, s.238.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 22 Kwiecień, 2014 - 09:07