PLURALIZM KULTUROWY (Pluralizm społeczny)

Współistnienie na jednym terytorium odmiennych pod różnymi względami (zwłaszcza kulturowo-ideologicznymi) grup społecznych, podlegających wzajemnemu procesowi akomodacyjnemu. Wyróżnia się między innymi pluralizm etniczny [jako - AG] współwystępowanie w obrębie jednego społeczeństwa, państwa lub jakiejś większej zbiorowości różniących się między sobą grup etnicznych oraz pluralizm rasowy [jako - AG] współwystępowanie odmiennych grup rasowych w obrębie państwa lub innej dużej zbiorowości społecznej. 

Autor(ka) wpisu: Anna Grabowska
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Krzysztof Olechnicki, Paweł Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń: Graffiti BC, 1997, s.154.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 17 Kwiecień, 2014 - 11:50