PARALELIZM KULTUROWY

Proces kształtowania się w obrębie odizolowanych terytoriów podobnych elementów kulturowych lub ich kompleksów, czyli tzw. analogii kulturowych; nie jest on rezultatem konwergencji kulturowej ani efektem dyfuzji kulturowej. Zjawisko powstawania takich podobnych elementów bywa najczęściej tłumaczone:

  • przez odwoływanie się do idei jedności psychiki ludzkiej lub odległego wspólnego dziedzictwa kulturowego;
  • przez oddziaływanie tych samych determinant i wewnętrznych praw rozwoju kultury.  
Autor(ka) wpisu: Anna Grabowska
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Krzysztof Olechnicki, Paweł Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń: Graffiti BC, 1997, s.150.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 17 Kwiecień, 2014 - 11:48