HEGEMONIA

Dominacja i przywództwo jakiejś jednostki, grupy, klasy czy partii politycznej w danym układzie społecznym. W koncepcji Antonio Gramsciego pojęcie to wiąże się z próbą odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego większość robotników uznaje dominację kapitalistów i ustanowiony przez nich porządek społeczny. Według niego dzieje się tak, ponieważ zarówno członkowie klasy robotniczej, jak i kapitaliści błędnie stawiają na jednym poziomie historycznie zmienną postać świata społecznego oraz stałą rzeczywistość przyrodniczą, w wyniku czego postrzegają stosunki między klasami jako niezmienne i zgodne z „prawami natury”. 

Autor(ka) wpisu: Anna Grabowska
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Krzysztof Olechnicki, Paweł Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń: Graffiti BC, 1997, s.76.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 17 Kwiecień, 2014 - 11:44