DYWERGENCJA KULTUROWA

Wtórne różnicowanie się pierwotnie podobnych cech i elementów w odizolowanych od siebie kulturach, spowodowane zmianą ogółu warunków środowiskowych i zewnętrznych wpływających na rozwój kultury.  

Autor(ka) wpisu: Anna Grabowska
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Krzysztof Olechnicki, Paweł Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń: Graffiti BC, 1997, s.50.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 17 Kwiecień, 2014 - 11:40