ATRYBUT

Atrybut – cecha (własność, właściwość) osoby lub rzeczy, która wyróżnia ją spośród innych. Słowo to może również mieć następujące znaczenia:

 • atrybut w sztuce – określony przedmiot o charakterze symbolicznym związany z życiem danej postaci;
 • atrybut w filozofii – właściwość rzeczy, która faktycznie jest nieoddzielna od jej istoty;
 • atrybut w składni – inna nazwa przydawki;
 • atrybut w kartografii – charakterystyka obiektu mapy cyfrowej;
 • informatyce:
  • atrybut pliku – parametr, który określa stan pliku;
  • atrybut znacznika w językach znaczników, takich jak SGML bądź XML – parametr zawierający dodatkowe informacje o elemencie struktury logicznej identyfikowanym przez dany znacznik;
  • atrybut (programowanie) – element składni danego języka programowania, określający konkretną właściwość elementu kodu (np. typ, reprezentację w pamięci, rozmieszczenie w pamięci, zakres widoczności, sposób odwoływania i inne);

Autor(ka) wpisu: Katarzyna Michalak
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Atrybut" w Wikipedii
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 2 Marzec, 2014 - 10:04