BUDŻET PARTYCYPACYJNY

Budżet partycypacyjny – powstaje w wyniku demokratycznego procesu dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każda mieszkanka i każdy mieszkaniec miasta może decydować o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu miejskiego lub też innego publicznego.

Najczęściej budżet partycypacyjny jest tworzony dzięki wykorzystaniu takich narzędzi, jak: poznanie priorytetów członków danej wspólnoty co do wydawania pieniędzy publicznych, wybór delegatów budżetowych, reprezentujących lokalne społeczności w organach samorządu odpowiedzialnych za tworzenie budżetu, wsparcie techniczne dla przebiegu obywatelskich działań podejmowane przez  radnych (na poziomie lokalnym), organizacja lokalnych lub regionalnych zgromadzeń w celu przeprowadzenia debaty i zagłosowania w sprawie wydatków - zdaniem uczestników debaty - priorytetowych, wreszcie implementację pomysłów mających wpływ na jakość życia mieszkańców.

Badania, a także praktyka miast korzystających z tej formy demokracji uczestniczącej wskazują, że skutkuje ona wyższą jakością życia, zwiększonym zadowoleniem z usług publicznych, większą przejrzystością i wiarygodnością władz publicznych, większym udziałem w życiu publicznym (szczególnie osób wykluczonych), a także ułatwia i przyśpiesza edukację obywatelską.  więcej 

 (zmiany red. - BF)

Autor(ka) wpisu: Katarzyna Michalak
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Budżet partycypacyjny" w Wikipedii
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 20 Marzec, 2014 - 11:09