MULTIKULTURALIZM

Multikulturalizm  - ideologia i strategia polityczna żądająca równouprawnienia wszystkich występujących w danym społeczeństwie kultur oraz pełnego ich udziału w społeczeństwie obywatelskim. W wersji emancypacyjnej jest to ideologia politycznie dyskryminowanych grup kulturowych lub rasowych, których członkowie dążą do zrównania swoich kultur z kulturą dominującą w sferze publicznej. Multikulturalizm jest krytykowany za to, że do rangi wzorca podnosi obojętne istnienie obok siebie kulturowych gett i promuje ideę relatywizmu kulturowego. Przeciwnicy multikulturalizmu uważają, że szacunek dla odmienności nie powinien pociągać za sobą rezygnacji z minimalnego standardu etycznego i praw człowieka. 

Autor(ka) wpisu: Anna Grabowska
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Małgorzata Budyta-Budzyńska, Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Warszawa : Wyd. Naukowe PWN, 2013, s.109.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 17 Kwiecień, 2014 - 11:15