INTEGRACJA

Integracja (asymilacja społeczna) - polega na braniu udziału w życiu większości i współtworzeniu kultury większości bez porzucania własnych wzorów. W integracji nie dąży się do zmiany własnych  wzorów kulturowych, ale do ich włączenia do kultury centralnej. Integracja nie wymaga asymilacji ani spójności kulturowej.   

Autor(ka) wpisu: Anna Grabowska
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Małgorzata Budyta-Budzyńska, Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Warszawa : Wyd. Naukowe PWN, 2013, s.159.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 17 Kwiecień, 2014 - 10:53