BARIERA KULTUROWA

W socjologii pojęcie bariera kulturowa – określa wszystkie oddziaływania o charakterze kulturowym czy językowym, które ograniczają komunikację i interakcję grup kulturowych. Przeszkodami w kontaktach miedzykulturowych mogą być, oprócz barier kulturowych, bariery naturalne (np. pasma górskie, rzeki), a także bariery psychologiczne (stereotypy i uprzedzenia).

 (drobne zmiany red. - BF)

Autor(ka) wpisu: Anna Grabowska
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Bariera kulturowa" w Wikipedii
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 17 Kwiecień, 2014 - 10:07