INTERNALIZACJA

1) Wg Petera Bergera i Thomasa Luckmanna (1983): "Jest to bezpośrednie ujmowanie albo interpretacja obiektywnego zdarzenia jako zdarzenia wyrażającego znaczenie, czyli jako przejaw subiektywnych procesów innego, które w ten sposób stają się subiektywnie znaczące dla mnie samego. To wcale nie musi oznaczać, że rozumiem innego właściwie.(...) Jednakże w ogólnym sensie, w jakim mówimy tu o internalizacji, znajduje się ona zarówno u  podłoża znaczenia, jak i jego bardziej złożonych form. Mówiąc dokładniej, internalizacja w tym ogólnym sensie jest podstawą - po pierwsze, rozumienia innych ludzi oraz - po drugie, postrzegania świata jako rzeczywistości znaczącej i jako rzeczywistości społecznej."

2) Wg Piotra Sztompki (2012): "Proces psychiczny polegający na <uwewnętrznieniu> kultury, czyli przekształceniu jej wzorów w elementy osobowości – motywacje czy postawy."

Autor(ka) wpisu: Anna Grabowska
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): 1) Peter Berger, Thomas Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa: PIW, tłum. Józef Niżnik, 1983, ss. 202-214., Źródło definicji (papierowe): 2) Piotr Sztompka, Socjologia : analiza społeczeństwa, Kraków : Wydawnictwo Znak, 2012, s.473.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 22 luty, 2017 - 19:21