INTERNALIZACJA

Internalizacja - uwewnętrznienie, przyjęcie za własne akceptowanych w danej społeczności norm, wartości, poglądów, pierwotnie narzucanych jednostce z zewnątrz (przez rodziców, wychowawców, grupę społeczną, z którą jednostka się identyfikuje); w wyniku internalizacji normy heteronomiczne przekształcają się w normy autonomiczne – ich przestrzeganie nie wymaga kontroli z zewnątrz; jeden z głównych mechanizmów socjalizacji i społecznego rozwoju człowieka. 

 (drobne zmiany red. - BF)

Autor(ka) wpisu: Anna Grabowska
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Barbara Petrozolin-Skowrońska (red.), Nowa encyklopedia powszechna PWN, Tom 3, Warszawa : Wyd. Naukowe PWN, 1998, s.70.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 17 Kwiecień, 2014 - 09:01