DYSKRYMINACJA

Dyskryminacja - pozbawienie równych praw społecznych, politycznych, ekonomicznych pewnych grup lub całych większych zbiorowości danego społeczeństwa; prześladowanie ze względu na przynależność rasową, etniczną, wyznaniową i inne czynniki społeczne, np. związane z pochodzeniem społecznym lub płcią; szczególnymi formami dyskryminacji są segregacja i apartheid; w swoich ostatecznych konsekwencjach dyskryminacja prowadziła niejednokrotnie do eksterminacji i ludobójstwa; najogólniejsze zasady antydyskryminacyjne sformułowano w Deklaracji praw człowieka (1948 rok); w wielu krajach jest stosowana obecnie polityka, nazywana czasem dyskryminacją pozytywną, polegającą na stwarzaniu rozmaitych ułatwień dla członków grup, które wcześniej podlegały dyskryminacji (np. Murzyni w USA, niedotykalni w Indiach itp.).

Autor(ka) wpisu: Anna Grabowska
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Barbara Petrozolin-Skowrońska (red.), Nowa encyklopedia powszechna PWN Tom 2, Warszawa : Wyd. Naukowe PWN, 1998, s.160.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): GRUPA MNIEJSZOŚCIOWA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 17 Kwiecień, 2014 - 07:56