INSTALACJA (sztuka)

Instalacja (sztuka) - kategoria sztuk plastycznych używana w odniesieniu do realizacji operujących układem przedmiotów z otoczenia lub przetworzonych przez artystę, o wyrazistych cechach materialnych, pozostających w relacji do siebie lub do sytuacji w galerii, ewentualnie wybranych wnętrzach albo w przestrzeni naturalnej. Instalacja może być traktowana jako przestrzenne rozwinięcie minimal art, jako układ obiektów szukających w relacjach do samych siebie nowych, wizualnych stanów; instalację trzeba rozumieć w opozycji do environment, choć w obu przypadkach widz porusza się wewnątrz formy, to instalacja operuje przestrzenią bardziej iluzyjną, nie uchylającą się od odniesień symbolicznych oraz narracji doznań wizualnych, odsyła  do konkretności i wizualności obiektów, z których jest zbudowana. Określenie instalacja jest też czasem używane w odniesieniu do praktyk charakterystycznych dla lat 70. XX wieku, kiedy zapoczątkowano budowanie struktur przestrzennych oparte na mediach elektronicznych. Były to symultaniczne układy, działające w relacji do zachowań artysty lub widza wewnątrz nich. Instalacje tworzyli m.in. Donald Judd, Nam June Paik, w Polsce - Jan Berdyszak.

(drobne zmiany red. - BF)

Autor(ka) wpisu: Anna Grabowska
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Barbara Petrozolin-Skowrońska (red.), Nowa encyklopedia powszechna PWN Tom 3, Warszawa : Wyd. Naukowe PWN, 1998, s.63.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 14 Kwiecień, 2014 - 10:24