OP-ART

Op-art - sztuka wizualna, wizualizm, rodzaj sztuki abstrakcyjnej wykorzystującej w swej praktyce zjawiska optyczne. Wywodzi się z rygorystycznej abstrakcji geometrycznej oraz doświadczeń wynikających z analizy właściwości światła i barw. Głównym punktem zainteresowania op-artu są złudzenia optyczne, falowanie, migotanie, pulsowanie płaszczyzn i układów kompozycyjnych, związane z fizjologicznymi właściwościami oka ludzkiego. Prekursorskie w stosunku do op-artu były doświadczenia Bauhausu (Johannesa Ittena, Josefa Albersa) oraz futurystów ( Giacomo Balla). Za głównych reprezentantów op-artu uchodzą: Victor Vasarely, Briget Riley, i Richard Anuszkiewicz. Termin op-art został szeroko upowszechniony od czasu wystawy „The Responsive Eye” zorganizowanej w 1965  roku, w Museum of Modern Art w Nowym Jorku. W Polsce z op-artem zwiazana jest twórczość m.in. Jana Ziemskiego i Jana Chwałczyka. <skrót ang. Optical art „sztuka optyczna”>.

 (drobne zmiany red. i dodanie imion - BF)

Autor(ka) wpisu: Anna Grabowska
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Krystyna Kubalska-Sulkiewicz, Monika Bielska-Łach, Anna Manteuffel-Szarota (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa : Wyd. Naukowe PWN, 1997, s.288.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 2 Marzec, 2014 - 17:03