ZWYCZAJ

1) Ustalony w zbiorowości sposób zachowania się; w skali kolektywnej jest odpowiednikiem indywidualnego nawyku; stosowanie się członków zbiorowości do zwyczaju nie wynika z istnienia formalnych nakazów i sankcji; ma ono w znacznej mierze charakter bezrefleksyjnego naśladowania tego, co robili i robią inni, bez brania pod uwagę innych możliwości; zwyczaj nie wymaga racjonalnych uzasadnień i swoje trwanie zawdzięcza poczuciu, że tak się postępuje w danej sytuacji; liczy się tu przykład innych członków grupy, nie zaś abstrakcyjna zasada; cechą zwyczaju jest jego znaczna trwałość - tym różni się on od mody, której mechanizm działania jest pod wieloma względami podobny; zwyczaje są częścią tradycji. 

2) Forma jednostkowego lub grupowego zachowania się i działania przejawiającego się w konkretnej sytuacji, ustalana i akceptowana w danej zbiorowości, powszechnie występująca, zasadniczo nie obłożona żadną formalną sankcją społeczną, opiera się na tradycji lub stanowi przejściową modę; z czasem, jeśli zostanie zdefiniowana jako konieczność takiego, a nie innego zachowania się, może przekształcić się w obyczaj (chroniony formalną sankcją), wejść w zakres moralności, a nawet prawa.

Autor(ka) wpisu: Anna Grabowska
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 1) Barbara Petrozolin-Skowrońska (red.), Nowa encyklopedia powszechna PWN Tom 6, Warszawa : Wyd. Naukowe PWN, 1998, s.1063. , Źródło definicji (papierowe): 2) Krzysztof Olechnicki, Paweł Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń : Graffiti BC, 1997, s.262.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 24 luty, 2014 - 13:32