WIEK

[Współcześnie] "Decydujący nie jest już sam wiek, lecz to, co osoba w określonym wieku już czyni, czego nie czyni, co jeszcze czyni. Wiek może w ten sposób ze stosunkowo archaicznego wskaźnika upływu czasu życiowego stać się punktem w schemacie wektorowym elastycznego planu życiowego."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Hans-Georg Brose, Czas życiowy i czas w życiu, (w:) Jan Włodarek, Marek Ziółkowski, Metoda biograficzna w socjologii, Warszawa-Poznań: PWN, 1990, s.308.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 6 luty, 2014 - 21:57